Νέο προϊόν: Τρίφυλλο συρόμενο σύστημα SD 18

Το επάλληλο σύστημα SD18 αποτελείται από τρεις υαλοπίνακες οι οποίοι γλιστρούν εντός ενός περιμετρικού προφίλ αλουμινίου. Το σύστημα διαθέτει οδηγό αλουμινίου τριών θέσεων, οι διαστάσεις του οποίου είναι 18x90mm, ενώ οι μπάζες αλουμινίου που συγκρατούν τους υαλοπίνακες είναι 50mm. Το πάχος των κρυστάλλων είναι 10mm. Στις κάθετες πλευρές τοποθετούνται προφίλ αλουμινίου 14mm που φέρουν υποδοχές για βουρτσάκια.