Νέο προϊόν: Γυάλινο ανασυρόμενο παράθυρο MW40 DUO με δύο κινητά και δύο σταθερά κρύσταλλα

Το ΜW40 DUO  είναι ένα γυάλινο ανασυρόμενο σύστημα αποτελούμενο από τέσσερα κρύσταλλα - δύο σταθερά και δύο κινούμενα. Τα δύο ενδιάμεσα κρύσταλλα σύρονται με τη χρήση συρματόσχοινου και μαζεύουν μπροστά από τα αντίστοιχα σταθερά. Κατεβάζοντας το ένα κρύσταλλο, σηκώνεται και το άλλο, επιτρέποντας στη μισή επιφάνεια να παραμείνει ακάλυπτη. Φέρει κολώνες αλουμινίου διατομής 40*80mm και κρύσταλλα πάχους 10mm.